Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

/:

  

: /"" . "" . ɡ . ɡ ɡ /. ǡ . ɡ .

ǡ ӡ ʡ ʡ ɡ . ͡ () .

"Ley Lines". . / (). . ǡ . . . - / . . . ( ) . .

ɡ ݡ . ɡ . . ʡ . . . .

ݡ . . ɡ . ݡ . "/" ɡ ȡ (Thought Forms) ɡ .

"Yaacov Perrin" :
" ." ( "NY Daily News" 28 1994 4).

:
15:3
:

17:
13 .
14 : .
15 (: )
16 : .

"" :
23:27
.

"Yitzhak Ginsburg" ͡ " "" ." ( NY Times 6 1989 5). " Goy" Goyim"- ڡ "/".

"" :
32:
27 : : .
28 . .

"" :
26:
7 .
8 .

:
21:3
.

- :
23:24
. .

:
Sanhedrin 59a: " ."


25:
16 :
17

31:7


: 18. . "Aboda Zara" ɡ 5: " " Goy" ; "" ."

31:8
: .

:
Yebhamoth 11b: " ."
Nidrasch Talpioth p.225-L : " () . ."

:
31:
9
10 ǡ
11

:
Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348:
" ɡ ϡ ."

. ( ) :
2:
20 . .
21 (ɡ )
22 . .
23 .

:
Hilkkoth Akum X1: " " () .

2:
30 .
31 : .
32 .
33 ǡ .
34 .

:
Seph. Jp 92 1: " ."

2:35
.

:
Sanhedrin 57a: " (" Cuthean") . ."
Baba Kamma 37b: " ."

2:
36 . 37 .

.
7:
1 ǡ .
2 .
3 .
4 .

:
5 : .
6 . .

7:
21 .
22 .
23 ǡ
24 . .

. . . . .

7:
25 .
26 .

12:
27 . .
28 .
29
30 : .

ء :
20:24
. .

24:
4 .
5
6 .
7 : .
8 : .

:
23:18
18 .

29:
10 .
11 .
12 .
13 . 14 .
15 .
16 .
17 .
18 . .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 . .
26 .
27
28 . .
29 .
30 .
31 .

1:
1 :
2 : .
3 .
4 .
5 . .
6 .
7
8 .
9 .
10 : .
11 .
12
13 .
14 .
15
16 .
17 .

7:
1 . .
2 .
3 :
4
5 . .

7:14
.

"" / :
7:27 .

ǡ ǡ :
14
34
49
50
51
52 .
53 .
54
55
56 .
57 .

:
8:12 32
9:1 24
14:1 5
14:12 28
23:12 21
19:1 7
10 ( )
1:1 18 ( )
3:27 31

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457